Asav detecta a Rubí una major pobresa laboral i atur crònic

ASAV presenta la seva memoria d’activitats i econòmica 2016. Ja podeu consultar-la a la web www.asavrubi.org

L’entitat ha atés a 606 persones. De les quals la majoria no tenen ingressos.

Aquest 2016 s’han incrementat les demandes en feina i menjar d’aquells que no tenen ingressos, i s’ha detectat que cada cop hi ha mes pobresa laboral.

És a dir, s’ha detectat un alt augment de l’ocupació a la ciutat però un augment de la pobresa laboral i d’atur crònic. 

La mala qualitat del treball amb salaris baixos o treballs temporals i l’atur de moltes persones que ja no reben cap prestació ni subsidi afecta a un gran nombre de les persones que atenem.

L’entitat aquest any 2016 ha vingut a esdevenir Delegació del Programa Incorpora de l’Obra Social de La Caixa a Rubí, per la qual cosa l’impuls en la inserció social i laboral de les persones desfavorides entre les empreses ha vingut a incrementar-se i s’ha passat d’una mitjana de 3 anys en trobar feina a 1 anys. Tenim molta esperança gràcies a aquest programa en impulsar i millorar les vides de les persones i generar més oportunitats perquè puguin ensortir-se’n i esdevenir autònomes i independents.