Recogida de mochilas

Asav Rubí en colaboración el AMPA y la escuela Jaume Ferran i Clua ha organizado una recogida de mochilas escolares. Si tienes alguna mochila en buen estado que ya no utilices puede traerla a nuestra sede y la donaremos alguna niña o niño que la necesite.

¡gracias!

Asav detecta a Rubí una major pobresa laboral i atur crònic

ASAV presenta la seva memoria d’activitats i econòmica 2016. Ja podeu consultar-la a la web www.asavrubi.org

L’entitat ha atés a 606 persones. De les quals la majoria no tenen ingressos.

Aquest 2016 s’han incrementat les demandes en feina i menjar d’aquells que no tenen ingressos, i s’ha detectat que cada cop hi ha mes pobresa laboral.

És a dir, s’ha detectat un alt augment de l’ocupació a la ciutat però un augment de la pobresa laboral i d’atur crònic. 

La mala qualitat del treball amb salaris baixos o treballs temporals i l’atur de moltes persones que ja no reben cap prestació ni subsidi afecta a un gran nombre de les persones que atenem.

L’entitat aquest any 2016 ha vingut a esdevenir Delegació del Programa Incorpora de l’Obra Social de La Caixa a Rubí, per la qual cosa l’impuls en la inserció social i laboral de les persones desfavorides entre les empreses ha vingut a incrementar-se i s’ha passat d’una mitjana de 3 anys en trobar feina a 1 anys. Tenim molta esperança gràcies a aquest programa en impulsar i millorar les vides de les persones i generar més oportunitats perquè puguin ensortir-se’n i esdevenir autònomes i independents.

ASAV, la Fundació Ecodes, Leroy Merlin i Rubí Brilla cooperen per millorar les condicions de vida d’aquests nuclis familiars

La crisi econòmica ha deixat en situació precària milers de famílies, que han vist reduïts els seus ingressos i que no poden fer front a necessitats tan bàsiques com la llum, el gas o l’aigua. Per aquest motiu, des de Leroy Merlin i la Fundació Ecodes han impulsat un projecte coordinat pel Rubí Brilla per tal de millorar la situació de 25 famílies usuàries de l’Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal (ASAV).

El projecte es desenvolupa en tres fases, que inclou una inspecció de la llar i del rebut de la llum, una formació a les persones i una actuació per millorar l’eficiència energètica dels habitatges. Després de la primera fase, només canviant els serveis contractes amb la companyia elèctrica, s’ha aconseguit un estalvi mitjà de 136 euros anuals, segons explica Leire Díez, de la Fundació Ecodes. Això s’ha aconseguit a través de canvis en la potència contractada i en l’aplicació del bo social. A més, durant les visites, voluntaris de Leroy Merlin i Ecodes van inspeccionar els immobles per determinar quines són les millores necessàries per a estalviar energia.

llegir més

font: Diari de Rubí

25 famílias rubinenses en riesgo de pobreza energética reciben asesoramiento para reducir su gasto

El proyecto “La reserva de energía solidaria” de Leroy Merlin y la Fundación Ecodes llega a Rubí bajo la coordinación del equipo Rubí Brilla y con familias usuarias de ASAV como beneficiarias. El equipo del proyecto Rubí Brilla asesora y coordina en nuestra ciudad La reserva de energía solidaria, un proyecto impulsado por Leroy Merlin y la Fundación Ecodes. A través de esta propuesta, la empresa destina el 5% de las ventas de productos de ahorro energético realizadas entre el 24 y el 30 de octubre del año pasado a financiar el acondicionamiento de viviendas …